Türkiye’nin Sürdürülebilirliği Doğrulanmış ve Sertifikalı Konaklama Tesisi Sayısı 6.000’i geçti

Yemyeşil çam ve sedir ormanları, ince kumlu plajları, berrak turkuaz denizleri ve etkileyici bir kültürel ve tarihi mirasa sahip Türkiye; Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı ile birlikte, sürdürülebilir bir tatil için dünyanın en vazgeçilmez destinasyonlarından biri haline geldi. Ekolojik ve kültürel zenginliklere sahip Türkiye, sürdürülebilirlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı konaklama seçenekleri ve sunduğu çok sayıda eko-turizm olanağıyla da öne çıkıyor. 30 Eylül itibarıyla Türkiye’de başta Antalya, İstanbul ve Muğla olmak üzere sürdürülebilirlik kapsamında 6.156 doğrulanmış/sertifikalı tesis bulunuyor. Sayısı sürekli artan sürdürülebilirlik belgeli/sertifikalı bu tesisler, çevresel duyarlılıkla tasarlanmış yapıları, enerji verimliliği ve atık yönetimi de dahil sürdürülebilir uygulamalarıyla karbon ayak izini azaltmaya yönelik pek çok aktif uygulama da yürütüyor. Ayrıca yerel kültürleri ve ekonomileri de desteklerken konuklarına hem anlamlı hem de etkileyici bir konaklama deneyimi sunuyor.

Türkiye, GSTC ile Protokol İmzalayan Dünyanın İlk Ülkesi

Turizm sektöründe sürdürülebilir bir dönüşüm hedefleyen Türkiye, geçtiğimiz yıl seyahat ve turizm için küresel standartları belirleyen ve yöneten Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism Council-GSTC) ile iş birliği anlaşma imzalayarak turizmde sürdürülebilir bir yol haritasıyla hareket ediyor. ÜstelikTürkiye, sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde bu anlaşmayı imzalayan dünyanın ilk ülkesi. Üç yıllık bir protokol ile turizm endüstrisini yeniden yapılandırmaya başlayan Türkiye, bu amaçla Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı da hazırladı. Konaklama tesisleri başta olmak üzere destinasyonlar ve tur operatörlerini de içine alan program ile Türkiye, sürdürülebilirlik prensiplerini tüm turizm politikalarına entegre edecek. Toplamda küresel ölçekte kabul görmüş 42 kriterden oluşan Sürdürülebilir Turizm Programı’nın temelhedefiise konaklama tesislerinin Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alması. Bu süreçte ise konaklama tesisleri belgelendirme/sertifikalandırma için bağımsız bir değerlendirmeye tabi tutuluyor ve bu değerlendirme her yıl yeniden yapılıyor. Belgelendirme/Sertifikalandırma, aynı zamanda etkin sürdürülebilirlik planlaması ile detesislerin sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarını sürekli geliştirmesini sağlıyor. Bu bilinçle Türkiye’de sürdürülebilirlik belgeli/sertifikalı tesis sayısı da her geçen gün hızla artıyor. Hedef 2030 yılına kadar tüm tesislerin Sürdürülebilir Turizm Sertifikası”na sahip olması.

Sorumlu Misafirperverlik

Türkiye Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı, kültürel mirasları, biyo-çeşitliliği, ekosistemleri ve doğal güzellikleri korurken; yerel halkın sosyal ve ekonomik faydalarını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca Program, kirliliğin azaltılmasını ve kaynak tasarrufu sağlanmasını, turizmin her açıdan çevre dostu olmasını sağlamayı amaçlıyor. Program aracılığıyla sürdürülebilirlik sertifikası alan konaklama tesisleri, konuklarına dünya standartlarında sürdürülebilir bir konaklama deneyimi sunarken bunu aynı zamanda dünyayı korumaya yardımcı olarak yapıyor. Çevre dostu uygulamalarla ziyaretçi deneyimini geliştiren tesisler aynı zamanda yerel topluluğa da fayda sağlıyor; bu prosedürlerin adil, sorumlu, kapsayıcı ve duyarlı bir şekilde uygulanması ve yürütülmesini, yerel halkın özgün değer ve kültürünün korunmasına da katkı sağlamış oluyor.

Türkiye’de konaklama tesislerinin sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında değerlendirilmesi ise dört ana başlıkta yapılıyor: Sürdürülebilir Yönetim, Kültürel Etkiler, Sosyoekonomik Etkiler ve Çevresel Etkiler”.Tesislerin sürdürülebilirlik belgesi alabilmesi için atılması gerekilen ilk adımsa etkili bir sürdürülebilir yönetimin gösterilmesi. Bu süreçte sürdürülebilirlik politikalarının ve eylem planlarının oluşturulması, doğru tanıtım yapılması, düzenli raporlama ile performansın paydaşlara iletilmesi ve sürdürülebilirlikle ilgili eğitimlerin düzenlenmesi gibi pek çok adımın da izlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda konaklama tesisleri,kültürel ve sosyoekonomik etkiler açısından değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu çerçevede konaklama tesislerinden, kültürel mirası koruması, misafirlerinin yerel kültürle etkileşime girmesini sağlaması, yerel işgücünün istihdamı, yerel ürün kullanımı ve yerel girişimci teşviği gibi uygulamalarla bölge ekonomisini ve refahını desteklemesi bekleniyor. Eş zamanlı olarak tesislerin çevreye olan faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Çevresel açıdan sürdürülebilir ürün tedariği, su ve enerji verimliliğinin sağlanması, atık yönetimi ve kirliliğin azaltılması, geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi ve biyoçeşitlilik ile peyzajın korunması için önlemler de dahil bir dizi gerekliliği yerine getirmesi bekleniyor.

Türkiye Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı hakkında daha detaylı bilgi için: https://goturkiye.com/