Turizm Payı Ödeme Belgeleri Hakkında

Turizm Payı Ödeme Belgeleri Hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce 81 İl Müdürlüğümüze gönderilen “Turizm Payı Ödeme Belgelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasları” konu alan 23/09/2021 tarihli ve 1731393 sayılı yazı kapsamında “Turizm Payı Otomasyon Sistemi” kurulum çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Sistem kurulduktan sonra kapsam dahilindeki işletmeler tarafından Turizm Payı Ödeme Belgeleri doğrudan dijital ortamda yüklenecektir. Sistem tamamlanıncaya kadar işletmelerin belge gönderimi ile ilgili herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Sistemin kurulumuna ilişkin tüm duyurular TGA web sayfasının yansı sıra sektör birlik ve dernekleri üzerinden, Bakanlık İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılacaktır. Bilgilerinize saygıyla arz olunur.