Seçmen Listelerine İtiraz Usulü

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Seçimleri Seçmen Listelerine İlişkin Bilgilendirme

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Seçimlerine ilişkin ilan edilen seçmen  listelerine yapılacak itirazların son tarihi 23 Kasım 2019 olup, bu tarihten itibaren 10 gün süreyle itirazlar değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanacaktır. 03 Aralık 2019 tarihinde seçmen listeleri kesinleştirilerek ilan edilecektir.

İtirazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığına (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Temsilciliğine hitaplı) yazılı olarak elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla yapılan itirazlar, postanın itiraz süresi içerisinde Bakanlığa ulaşması halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Kimliğini ve/veya temsil ve ilzam yetkisini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler ile süresinde yapılmayan itirazlar incelenmez.